Erken Kayıt Avantajından Yararlanın!

Ana Sayfa >>


Ölçme ve Değerlendirme

Güneş'te ölçme ve değerlendirmeye yeni bir anlayış getiriyoruz. Öğrencilerimizin her aşamada hangi seviyede olduğunu ölçmede en modern sistemleri kullanıyoruz. Cep telefonu ile de kullanılabilen bir okuma sistemini uyguluyoruz.

Konu testlerinden ünite testlerine ve deneme sınavlarına kadar bütün sınavlarda üzerinde optik form bulunan ürünler kullanıyoruz. Bu formları Bulut Okuma sistemiyle okuyoruz. Bu okumadan elde ettiğimiz sonuçlar o anda öğrencimizin kazanımlarını, kursumuzda ve aynı sistemi kullanan kurslardaki bölge ve ülke çapında kıyaslamalı seviyesini, yetersizlik ve önlemleri gösteriyor.

Biz de bu sonuç ve değerlendirmeleri velilerimizle elektronik ortamda paylaşıyoruz. Bu yolla öğrencimizin güncel durumunu ve eğitim yılı başından beri elde ettiği kazanım ve gelişimini istediğiniz an bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan görme olanağı sunuyoruz.
LGS
Hazırlık
Kursları